Поиск 

(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ЗАКОН РК ОТ 21.01.1997 № 67-I