Назад
 
Вперед
 
 
«Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 15-июлундагы № 101 Мыйзамы (2017.28.07. өзгөртүүлөр жана толуктоолор менен)

Кыргыз Республикасынын
Мыйзамы
 
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө
(2017.28.07. өзгөртүүлөр жана толуктоолор менен)

 

2011-жылдын 16-июнунда

Кыргыз Республикасынын Жогорку

Кеңеши тарабынан кабыл алынган

 

1-глава. Жалпы жоболор

(1-2-беренелер)

2-глава. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун принциптери, түзүмү жана уюштуруучулук негиздери

(3-15-беренелер)

3-глава. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жергиликтүү маанидеги маселелери жана мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү

(16-20-беренелер)

4-глава. Жергиликтүү кеңештердин ишинин уюштуруучулук-укуктук негиздери

(21-39-беренелер)

5-глава. Мэр, шаардын мэриясы

(40-45-беренелер)

6-глава. Айыл өкмөтү

(46-52-беренелер)

7-глава. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысынын кызмат ордуна талапкерди каттоонун тартиби

(53-54-беренелер)

8-глава. Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу

(55-57-беренелер)

9-глава. Жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн эрк-ниетин тике билдирүү формалары

(58-60-беренелер)

10-глава. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансылык-экономикалык негиздери

(61-62-беренелер)

11-глава. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу ишинин укуктук кепилдиктери

(63-65-беренелер)

 

1-глава. Жалпы жоболор

 

1-берене. Ушул Мыйзам менен жөнгө салынуучу мамилелер

 

1. Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык бирдиктеринин деңгээлинде жергиликтүү бийликти уюштуруунун принциптерин белгилейт, көпчүлүктүн бийлигин жүзөгө ашыруудагы жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ролун аныктайт, алардын ишинин уюштуруучулук жана укуктук негиздерин бекитет, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана мамлекеттик бийлик органдарынын өз ара мамилелеринин компетенциясын жана принциптерин, жергиликтүү жамааттардын өз алдынча башкаруу укугунун мамлекеттик кепилдиктерин белгилейт.

2. Жергиликтүү өз алдынча башкарууну уюштуруунун өзгөчөлүктөрү, Бишкек жана Ош шаарларында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын түзүүнүн тартиби бул шаарлардын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын өзүнчө мыйзамдарында белгиленет.

Чек арадагы, бийик тоолуу, алыскы аймактардагы өз алдынча башкарууну уюштуруунун өзгөчөлүктөрү, алардын иш-милдеттери жана ыйгарым укуктары, мамлекеттик бийлик органдары менен өз ара мамилелери бул аймактардын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленет.

3. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жергиликтүү бийлик органдарынын башка ыйгарым


...

Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме.

Получить полный доступ к документу