Поиск 

«Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 15-июлундагы № 101 Мыйзамы (2017.28.07. өзгөртүүлөр жана толуктоолор менен)