Назад
 
Вперед
 
 
Закон Азербайджанской Республики от 27 мая 1992 года № 142 «О Государственном гимне Азербайджанской Республики»

Закон Азербайджанской Республики от 27 мая 1992 года № 142
О Государственном гимне Азербайджанской Республики

 

Национальное собрание Азербайджанской Республики постановляет:

Утвердить как Государственный гимн Азербайджанской Республики «Азербайджанский марш» - музыка Узеира Гаджибекова, слова Ахмеда Джавада.

 

Осуществляющий полномочия

Президента Азербайджанской Республики

Председатель Верховного

Совета Азербайджанской Республики

 

 

 

И. ГАМБАРОВ

 

г. Баку, 27 мая 1992 г. № 142

 

Государственный гимн Азербайджанской Республики

 

Azərbaycan, Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa!
Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər!
Hərə bir qəhrəman oldu!
Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!
Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən, şanlı Vətən!
Azərbaycan, Azərbaycan!

 

Musiqisi: Üzeyir Hacıbəyovun
Sözləri: Əhməd Cavadındır